19.03.2018

Lasnamäe alustab nõustamist sotsiaaltoetuste taotlemisel

Sel nädalal alustab Lasnamäe linnaosa valitsus infotundidega, mille eesmärk on jõuda abivajajateni, et teavitada võimalikest omavalitsuse poolt pakutavatest toetustest ning abistada taotluste esitamisel. Infotunnid toimuvad 21. (venekeelne) ja 22. (eestikeelne) märtsil algusega kell 14.00 Tallinna linnapoes Lipo, mis asub Lasnamäe turul (Punane 48a).

Infotundide vajadus on tingitud inimeste teadmatusest, et neil on õigus toetustele ning kuidas ja kus vajalikke avaldusi esitada. „Viimased uuringud on näidanud, et toetusteni jõuavad vaid tugevamad, kuid paljud reaalselt abivajavad inimesed ei tea oma õigusi ja võimalusi,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva. „Omavalitsuse ülesanne on aga tagada kõigile võrdne juurdepääs sotsiaalkaitsele.“

Maria Jufereva märkis, et kui inimene jõuab osakonda, siis teda nõustatakse ning abistatakse taotluste esitamisel. „Samas ei ole harvad juhtumid, kui inimesed ei tea või häbenevad abi küsida.“

Infotundides tulevad arutusele toimetulekutoetuse, sissetulekust sõltuvate toetusete ja universaaltoetuste (sünnitoetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, pensionilisa, matusetoetus) taotlemise võimalused. Lisaks annavad spetsialistid teavet lapsehoiuteenuse hüvitamisest ning munitsipaallasteaia osalise kohatasu vabastuse võimalustest.

Infotunnis on kohal linnaosa sotsiaalhoolekande spetsialistid, kes jagavad ka kõikidele soovijatele personaalset nõu.

Sel nädalal toimuvad infotunnid 21. (venekeelne) ja 22. (eestikeelne) märtsil algusega kell 14.00 Tallinna linnapoes Lipo, mis asub Lasnamäe turul (Punane 48a).