02.06.2017

Lasnamäe elanikud on valmis maksma parkimise eest mitte rohkem, kui 15 eurot kuus

Tallinna linnavõimud on parkimisprobleemide lahendamiseks kavatsevad ehitada parkimismaju. Kuna paljud Lasnamäe elanikud on harjunud parkima oma neljarattalist sõpra maja ees, oli läbiviidud küsitlus teemal, mis summat oleksid elanikud valmis igakuiselt välja käima parkimise eest.

Küsitluses osales ligi 200 inimest. Enamik küsitletuist (56%) on valmis igakuiselt maksma parkimise eest summat vahemikus 6-15 eurot.

13% respondentidest teatasid, et isegi 5 eurot kuus parkimise eest on nende jaoks liiga suur väljaminek.

21% küsitletuist on valmis välja käima igakuiselt ca 16-20 eurot. Ainult 10% vastanutest on valmis maksma parkimiskoha eest parkimismajas summat 21-25 eurot kuus.