24.03.2019

Lasnamäe gümnasistid loovad kultuurisildu

Lasnamäe Noortenõukogu korraldas Linnamäe Vene lütseumis linnaosa koolide õpilasesinduste kohtumise, et arutada organisatsioonide võimalikku koostööd.

Lasnamäe Noortenõukogu algatusel korraldati esimene ühisüritus, kuhu olid kutsutud nii eesti kui ka ja vene koolide õpilasesinduste liikmed. Kõik koolid esinesid kohtumisel ettekandega, kus tutvustasid oma tegevusi õpilasorganisatsioonides.

Kohtumisel toimusid töörühmades arutelud, kus õpilased lahkasid kahe kogukonna üldharidusasutustes kerkinud aktuaalseid küsimusi ning otsisid üheskoos nende lahendamise viise.

Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva-Skuratovski märkis, et vaatamata erinevast eesti keele oskuse tasemest ei ole  nooremal põlvkonnal probleeme arusaamise ja suhtlemisega. „Koolide õpilasesinduste ühistegevus on hea võimalus ühendada eesti ja vene koolide õpilaste mõtted, korraldades ühistegevusi ja lahendada aktuaalseid probleeme,” ütles Jufereva-Skuratovski.

Kohtumisel esinesid ka  Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vanemspetsialist Marili Otstak, kes tutvustas õpilastele linna noorte ideede ja algatuste rahastamise võimalusi ning Tallinna Haridusameti vanemspetsialist Lilia Brunfeld, kes julgustas noori ametiga koostööd tegema.

Õpilasesindused on loodud ja tegutsevad kõikides linna koolides, tänu millele saavad aktiivsemad õpilased oma algatusi ellu viia. Enamik esindustest toimivad eraldi ja tihti ei tea, millised huvitavad projektid ja sündmused toimuvad naaberkoolides.

Üritusel osales üle 40 õpilase 7st vene ja eesti õppekeelega Lasnamäe koolist.

Uudise rubriigid: