08.09.2017

Lasnamäe koolieelikud sooritasid ohutuse teemalise eksami

Neljapäeval, 7. septembril toimus Lasnamäe Spordikompleksi staadionil traditsiooniline ohutusalane sportlik teabepäev “Mina oskan seda”. Lisaks sportlikule tegevusele ammutasid Tallinna lasteaiad teadmisi liiklusohutusest, esmaabist, ohutust käitumisest looduses ja teistel teemadel. Teabepäeval osales ligikaudu 600 last kahekümne üheksast Lasnamäe munitsipaallasteaiast.

Tegemist ei ole spordivõistlusega või parima võistkonna väljaselgitamisega. Eesmärgiks on pakkuda lasteaialastele vaheldusrikast õppepäeva ning jagada teavet ohutusalaste programmide kohta lasteaia õpetajatele lisaks pakkuda lustimis- ja osavõturõõmu. Koolieelikuid tervitas ka Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

 Üritust aitasid läbi viia koostööpartnerida Ida-Harju politseijaoskond Häirekeskus, Munitsipaalpolitsei, Eesti Punase Risti Tallinna Selts, vabatahtliku reservpääste rühm, FC Ararat ning Tallinna Sotsiaal-ja tervishoiuamet. Osaliselt rahastatud „Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020“ vahenditest

Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva sõnul on väga oluline, et selliseid üritusi korraldatakse. „Nüüd saavad lapsed ise õpetada oma vanemaid ohutult käituma nii kodus kui õues“, lisas Jufereva.