16.11.2016

Lasnamäe linnaosa vanema töövari tutvus linnaosavalitsuse argipäevaga

Vabariikliku töövarjupäeva raames andis Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva ülevaate linnaosavalitsuse tegevusest Läänemere Gümnaasiumi 10.klassi õpilasele Annika Kandõbale.

10.klaaside õppur Annika Kandõba tutvus linnaosavanema, tema asetäitja ning erinevate osakondade ja talituste spetsialistide tööga. Päeva jooksul külastati Lasnamäe Ökosauna, Kultuurikeskust Lindakivi ja Lasnamäe Noortekeskust

Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva sõnul on selliste kohtumiste peamiseks eesmärgiks rääkida ja näidata noortele, kuidas omavalitsused saavad vajadusel abistada piirkonna elanikke. "Olen väga rahul oma töövarjuga. Ise mäletan oma koolipõlve aega ja tol ajal võimalust nii lähedalt linnavalitsuse tööd jälgida ei olnud. Noored on elutee alguses ja mul on väga hea meel, et tänu töövarjupäevale saame näidata neile õiget elusuunda," märkis Jufereva

Töövarjupäev on Junior Achievementi Arengufondi  gümnaasiumiastme majandusõppe programmi osa, mille eesmärk on iga aasta novembris võimaldada õpilastel jälgida ühe ettevõtja, ametniku või spetsialisti tööpäeva.