01.12.2017

Lasnamäe linnaosakogus jätkab tööd 5 komisjoni

Selle nädala alguses toimus Lasnamäe linnaosavalitsuses erakorraline linnaosakogu istung, kus linnaosa vanem Maria Jufereva tutvustas 2018. aasta eelarveprojekti, ning olid kinnitatud ametisse viie linnaosakogu komisjoni esimehed.

Järgmise aasta eelarve keskmes on sotsiaalhoolekande ning heakorraga seotud projektid. Lasnamäe heakorra tagamiseks eraldatakse 25% rohkem tänavusest – 377 500 eurot  ja sotsiaalhoolekande toetusteks - 80 000 eurot, mis on 5% ehk  3 500 eurot rohkem kui eelmisel aastal. Lasnamäe eelarve kogumaht moodustab ligikaudu 6,3 mln eurot.

Istungil oli otsustatud, et linnaosakogus jätkab tööd 5 komisjoni. Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimeheks sai  Aadu Jõgiaas (Eesti Keskerakond); korrakaitse- ja heakorrakomisjoni jätkab juhtima Rostislav Troškov (Eesti Keskerakond); Vjatšeslav Prussakov (Eesti Keskerakond) jätkab tööd vara- ja majanduskomisjoni esimehena; haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks linnaosakogu valis Ruslana Veber (Eesti Keskerakond). Lasnamäe linnaosakogu revisjonikomisjoni esimeheks valiti Reformierakonna liige Tiit Soorm. Komisjonide esimeeste asetäitjad valitakse esimesel komisjoni koosolekul.