14.06.2017

Lasnamäe õpilasmalev alustab juuni lõpus tööd

Alates esmaspäevast, 26.juunist alustab tööd Lasnamäe õpilasmaleva rühm. Tänavu suvel saab Lasnamäel õpilasmalevas tööd ligi 20 noort vanuses 13-15 aastat. Lasnamäe malevarühm teostab 26.06.-07.07.2017 erinevaid haljastuse ja heakorratöid Pae pargis.

Teisipäeval, 13.juunil toimus Lasnamäe Linnaosa Valitsuse I korruse saalis infotund noortele, kes osalevad õpilasmaleva töös. Sel aastal võtavad osa 13-15-aastased Lasnamäe noored õpilasmalevast. Kuni 20 õpilasega malevarühm teostab 26.06.-07.07.2017 erinevaid haljastuse ja heakorratöid Pae pargis. Põhirõhk on Pae pargi  peenarde ja põõsaaluste rohimisel. Tööpäeva pikkus tuleb neli tundi, millele järgneb üldjuhul rühma ühistegevus.  Lasnamäe õpilasmaleva rühma ühistegevused on osaliselt riigikaitse suunitlusega. Nädalavahetusel toimub välilaager. Igal tööpäeval on malevlastele tagatud lõunasöök. Õpilasmaleva rühmajuhid on noored ja aktiivsed tüdrukud, kellega saab noortel kindlasti väga lõbus olema.

„Mul on väga hea meel, et saame ka sel suvel pakkuda linnaosa noortele töötegevust. Õpilasmalev on väga väärtuslik kogemus, mille  eesmärk on töökasvatus ning sotsiaalse kompetentsi kujundamine. Tuleb toetada noorte soovi teenida suvel taskuraha ning saada töökogemust,“ lisas Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe.