14.04.2019

Lasnamäel algavad kevadised talgud

Esmaspäevast, 15. aprillist algab Lasnamäel heakorrakuu, mille raames toimuvad talgud, ohtlike jäätmete kogumisring ning üldkoristustööd.

„Heakorrakuul likvideerime omavolilisi prügilaid, paigaldame uusi prügikonteinereid ning värskendame parkide inventari. Lisaks teeme puhtaks Lasnamäe tänavad ja kergliiklusteed, teostame kevadist suurpuhastust parkides ja haljasaladel,“ ütles Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna spetsialist Kristjan Järv. „Tahame koos linnaelanikega muuta Lasnamäe puhtamaks paigaks.“

Reedel, 3. mail kell 12.00 kutsub Lasnamäe Linnaosa Valitsus piirkonna elanikke osalema Linnamäe tee 15 tühermaa koristustalgutel. Ka järgmisel päeval, 4. mail kell 11.00 on kõik vabatahtlikud oodatud osa võtma koristustalgutest Linnamäe tee 57 (Maxima XXX) tagusel tühermaal. Koristustöödes osalevad ka linnaosavalitsuse töötajad ning kooliõpilased ja Lasnamäe noortenõukogu liikmed. Heakorrakuu talgulised varustatakse vajalike töövahenditega ning pärast talgutöid pakutakse talgusuppi.

Kodanikualgatuse korras toimuvatel talgutel varustab linnaosavalitsus tööriistade ja kinnastega ning tagab kogutud prügi äraveo. Planeeritavatest talgutöödest ja inventari vajadusest palume informeerida Lasnamäe Linnaosa Valitsust lasnamae@tallinnlv.ee või Kristjan.jarv@tallinnlv.ee.

Heakorrakuu raames saavad Lasnamäe elanikud taas ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda. Kogumisring toimub Lasnamäel pühapäeval, 28. aprillil. Rohkem infot leiad kodulehelt https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Ohtlike-jaatmete-kogumispunktid.

Heakorrakuul antakse traditsiooniliselt välja infovoldik „Heakorra ABC”, mis koondab teavet linnakeskkonna, lindude-loomade, jäätmete, mänguväljakute ja kalmistute kohta. „Heakorra ABC“ on alates heakorrakuu algusest kõigile tasuta kättesaadav Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infosaalis (Pallasti 54).

Täpsemat teavet ülelinnalise „Heakorrakuu“ kampaania tegevuste kohta leiab veebiaadressilt 
www.tallinn.ee/heakorrakuu (eesti keeles) ja www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu (vene keeles).

Uudise rubriigid: