02.10.2017

Lasnamäel avati Tallinna Tondiraba Huvikool

29. septembril 2017 avati Lasnamäel pidulikult Tondiraba huvikool (Punane 69), mis võimaldab huviharidust anda kuni 1200 lapsele.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Lasnamäe hoogsalt arenev linnaosa, kus elanike, sealhulgas laste arv on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. „Linna eesmärgiks on, et igal pealinna lapsel ja noorel oleks võimalus kodu lähedal kaasaegsetes tingimustes tegeleda heal tasemel huviharidusega, et oma võimeid avastada ja arendada,“ märkis Kõlvart. „Avatavas huvikoolis saavad lapsed valida mitmekümne erineva huviringi vahel, nii peaks iga laps leidma enesele sobiva ja huvipakkuva ringi. Erilist tähelepanu pööratakse koolis loodus- ja täppisteadustele (LTT), mis tagab õpilaste ettevalmistuse loodusuurijate ja põnevate eksperimentide ringitööks, lisaks antakse algteadmisi programmeerimise aluste kohta, õpitakse vormistama õigesti laboratoorseid töid, otsitakse suhtelisi vigu ja tutvustatakse matemaatilise statistika põhiprogramme.“ 

Tallinna Tondiraba huvikool tegutseb Lasnamäel aadressil Punane tn 69 paiknevas endises koolihoones. Hetkel on avatud 30 erinevat huvialarühma, kokku 75 gruppi. Õpilasi on registreerunud juba üle tuhande ning huviringidesse registreerumine jätkub.

Tondiraba huvikooli ringidest lähemalt ja registreerida saab http://www.tallinn.ee/est/tondirabahk/  

Uus maja on neljakorruseline, lisaks veel keldrikorrus, kus asuvad puidutöö klass ja autode ringrada. Kool on sisustatud kaasaegsete vahenditega ja loodud on soodsad tingimused õpilaste igakülgseks arenguks.

Esplan OÜ poolt koostatud ehitusprojekti alusel ehitati välja Punane tn. 69 hoone teine korpus Tondiraba huvikooli tarbeks. Lisaks valmis hoonele juurdeehitus pinnaga 480m2, millest 232m2 võetakse kasutusele Avatud Noortekeskuse ruumidena.

Ehitustööde käigus uuendati kõik amortiseerunud tehnovõrgud, energiatõhususe tagamiseks välisfassaad ja soojustati katus, paigaldati sundventilatsioonisüsteem, uuendati haljastust ja rajati parklad.

Ehitustööde maksumuseks oli 3,6 miljonit eurot ja ehitustöid teostas Nordlin Ehitus OÜ.

 

Tallinna Tondiraba Huvikooli avamine pildis (Fotod: Svetlana Aleksejeva)

Uudise rubriigid: