20.11.2017

Lasnamäel toimus esimene linnaosakogu uue koosseisu istung

Tallinna suurima linnaosa, Lasnamäe linnaosakogu üheksanda koosseisu esimene istung toimus 17. novembril, kus linnaosakogu esimeheks valiti kolmandat koosseisu järjest Elmar-Johannes Truu. Uue linnaosakogu istungi avas ja esimese punkti viis läbi Tallinna volikogu esimees Mihhail Kõlvart, kes tunnustas möödunud koosseisude hea juhtimise eest Elmar-Johannes Truud ning märkis, „Sellelgi korral suur toetus linnaosakogu esimehe valimistel näitab Truu käe all juhitud linnaosa halduskogu töö kõrget kvaliteeti.“ Hea ja ehk isegi sõbralik atmosfäär esimesel istungil on samuti märk järjepidevusest kogu töös, lisas Kõlvart.

Tallinna Lasnamäe linnaosakogu valimistel hääletas Truu poolt 26 linnaosakogu liiget. Elmar-Johannes Truu on olnud Lasnamäe elanik juba 35 aastat. Halduskogu juhi ametisse taasvalitud Elmar Johannes Truu sõnas: „Olen valmis võtma selle kohustuse ja on au juhtida kogu Eesti suurimat linnaosakogu. Haldusreformi seadus ja Tallinna Põhimäärus ei muutnud ainuüksi esindusorgani nimetust, vaid meie ees on uued ülesanded ja väljakutsed, et linnaosa elanike usaldust parimal viisil väärida ja nende huve kaitsta.“

Linnaosade esinduskogud moodustati Tallinna Linnavolikogu valimistulemuse alusel. Kandideerimise õigus oli hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht asus hiljemalt valimisaasta 1. augustil Tallinnas, kusjuures linnaosakogusse kandideerimiseks pidi elukoht asuma selles linnaosas, kus kandideeritakse. Seni linnaosa halduskogu nime all tegutsenud esindusorgan kannab vastavalt haldusreformi seaduse §-le 15 nüüdsest linnaosakogu nime.

Linnaosakogul on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse regulatsiooni alusel õigus teha kohaliku elu küsimustes linnavolikogule või linnavalitsusele küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi. Algatus esitatakse linnavalitsusele eelnõuna või küsimuste korral kirjaliku järelepärimisena, mille allkirjastab linnaosakogu esimees.

Linnaosakogude koosseisude ja asendusliikmete kinnitamise otsustega saab lähemalt tutvuda internetilehelthttp://www.tallinn.ee/est/valimised/Tallinna-Linnavolikogu-valimised-2017

Uudise rubriigid: