06.10.2016

Laste Vaimse Tervise Keskus korraldab täna konverentsi „Koos kasvamine“

Täna, 6. oktoobril algusega kell 10 võtab Laste Vaimse Tervise Keskus konverentsiga „Koos kasvamine“ kokku neli viimast aastat kestnud intensiivse töö oma hoone ehitamiseks ja sisuga täitmiseks.

Kui keskuse maja sai Euroopa Majanduspiirkonna Norra finantsmehhanismide ja Eesti riigi toel valmis juba läinud aasta augustiks, siis jätkuprojekt meeskondade väljaõpetamiseks ning töösuundade lihvimiseks on väldanud tänaseni.„Norra toel on Eesti riik käivitanud koostöös laste vaimse tervise keskuse spetsialistidega väga sisulise ja lastele vajaliku arengu, mille toetamist järgnevatel aastatel on vaja jätkata. Seetõttu ei räägi me mitte niivõrd ühe projekti lõpust, vaid väärtusliku ühistöö algusest ja jätkumisest,“ toob välja Tallinna Lastehaigla psühhiaatriakliiniku juhataja ja projekti eestvedaja dr Anne Kleinberg.

Konverents kannab pealkirja „Koos kasvamine“, mis sümboliseerib koostöö jätkuvat arendamist nii laste vaimse tervise keskuse laste ja nende peredega ning võrgustiku- ja koostööpartneritega. Konverentsil saab tutvuda keskuse töö ja tegevustega. Lastepsühhiaater Hakan Jarbin teeb ettekande suitsidaalsuse hindamisest ja ravist, psühhoterapeut Anneli Bryntesson tutvustab käitumisteraapia rakendamise põhimõtteid ning Anna Freudi Keskuses töötav Gabrielle Leesi käsitleb Story Stem hindamismeetodit nii oma ettekandes kui ka hiljem pärastlõunases töötoas. Päeva teise poole töötubades saab osaleda keeruliste patsientide juhtumiarutelus dr Hakan Jarbini eestvedamisel või siis tutvuda noorukite söömishäirete ravipõhimõtetega Maudsley meetodil keskuse lastepsühholoogi ja pereterapeudi Anna Haasma käe all.

Laste Vaimse Tervise Keskuse projekt sai heakskiidu 2012. aasta novembris. Leping projekti käivitamiseks allkirjastati Norra Kuningriigi suursaadiku, sotsiaalministeeriumi ja Tallinna Lastehaigla esindajate poolt 23. mail 2013.
Uue hoone ehitustööde planeerimisega ja projekti koolitus- ning arendustegevustega alustati kohe pärast lepingu allkirjastamist. Uus keskus avati 27. augustil 2015. Projekti käigus on koolitatud nii Laste Vaimse Tervise Keskuse spetsialiste kui ka võrgustikupartnereid. Keskuse spetsialistid on osalenud peamiselt diagnostikavahendite, ravi- ja teraapiapõhistel koolitustel ning õppereisidel Norras ja Soomes. Toimunud on meeskondade - ja juhtumipõhised supervisioonid ning psühhofarmakoloogia seminarid arstidele. Olulised on olnud õdede juhtumiarutelud, koolitused ja õppereisid.

Korraldatud on koolitusi paljudele võrgustikuspetsialistidele: koolitervishoiuõdedele, lasteaia- ja kooliõpetajatele, perearstidele ning –õdedele ning sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele, et tagada paremal tasemel võrgustikutöö laste ning perede abistamiseks ja toetamiseks. Projekti ühe arendustegevuse, out-reach teenuse, elluviimise praktiliste kogemuste põhjal töötati välja koos Tartu Kliinikumi kolleegidega tänane haigekassa koduravi teenus. On olnud hea koostöö ja ühiste koolituste korraldamine kõigi regionaalsete laste vaimse tervise keskustega. Projektitöö on hõlmanud ka osalemist laste väärkohtlemise süsteemi arendamises.

Laste Vaimse Tervise Keskus kerkis Norra finantsmehhanismi rahvatervise programmi toel ning selle enam kui 6,6 miljoni eurosest kogueelarvest 3 542 179 eurot on Norra riigi toetus, 624 750 eurot Eesti riigi kaasfinantseering ning ülejäänu haigla omafinantseering.