06.04.2018

Laste teatrietendused

Märtsis esinesid lapsed oma teatrietendustega. Erinevate rollide mängimine pakub lastele rõõmu ja rahulolu.

Teatrietendused on hea võimalus laste loovuse arendamiseks. See pingevaba tegevus arendab esinemisjulgust ja väljendusoskust.

Päiksekese rühm esines etendusega "Tili-Bom", Rukkilillede rühm "Punamütsikesega uut moodi". Kullaterakeste keelekümblusrühm õppis ära kaks etendust: eesti keeles Piibeleheneitsi" ja vene keeles "Hunt ja seitse kitsetalle". Rühm Rõõmuterakesed esitasid "Juurvilja muinasjutu"

Anne Väli

õppealajuhataja

anne.vali@sydameke.edu.ee