21.09.2017

Laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  20. september 2017 nr 29

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord” § 3 lg 2 alusel.

  • § 1.  Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.
  • § 2.  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2017.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes                                                                                 Toomas Sepp

                                                                                                                              Linnasekretär