29.04.2021

Laste vastuvõtmine Tallinna Meelespea Lasteaeda 2021

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 3. maist kuni 15. augustini 2021. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Tallinnas on loodud lasteaiakoha taotlemise e-teenus kodanikuportaalis eesti.ee, kust suunatakse kasutaja Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda info.haridus.ee. 

Koha pakkumisel palume pidada kinni vastamiseks esitatud tähtaegadest! Kui vanem ei vasta lasteaia koha pakkumise teatisele, kustutatakse laps lasteaia järjekorrast ja lasteaia koht pakutakse järgmisele järjekorras olevale lapsele.

Lasteaeda tutvustava presentatsiooniga saab tutvuda SIIN

Meelespea Lasteaia sõimerühmade ruumidega on võimalik tutvuda järgmistel linkidel:

Mõmmikud- https://www.youtube.com/watch?v=G-dRtYcFsv8&t=64s

Pesamunad- https://www.youtube.com/watch?v=5MpcYhA7c98&t=2s 

Jänkukesed- https://www.youtube.com/watch?v=JqSwR1l-BeA