12.09.2016

Lasteaed Kelluke kutsub lapsi keelekümblusrühma

Lasteaed Kelluke kutsub 3-aastaseid lapsi kahesuunalise keelekümbluse rühma, mis alustab tegevust 15. augustist 2016.

Kahesuunaline keelekümblus on uus ja värske lähenemine keeleõppes. Keelekümblus on üks tõhusamaid kakskeelse õppe viisidest. Selle eeliseks ja tugevuseks on süsteemsus, metoodiline ühtsus ja teaduslik läbitöötatus. Lasteaedades kahesuunalise keelekümbluse ettevalmistamisel kasutatakse ka kogemusi Euroopast ja Ameerika Ühendriikidest.

Kahesuunalise keelekümbluse programm pakub eesti ja vene kodukeelega lastele kakskeelset õppekeskkonda, arenemist mõlemas keeles ja kultuuriruumis.

Täiendav info: kelluke@la.tln.edu.ee või telefonil 6 413 288.

 

 

 

Uudise rubriigid: