07.04.2016

Lasteaed Maasika ja Tallinna Kunstigümnaasiumi koostöö

5. aprillil tutvusid Lasteaed Maasika koolieelikud Tallinna Kunstigümnaasiumiga, sest paljud neist asuvad õppima sealses keelekümblusklassis.

Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults tegi lastele väikese ekskursiooni ja rääkis kooli kodukorrast. Lastele meeldis koolimaja väga. Nad olid uhked, et direktor näitas neile sööklat, võimlat, oma kabinetti ja klassiruume, kus nad kohtusid ka oma vanade lasteaiakaaslastega.

Lapsed osalesid ka loovtöö tunnis. Eriti põnev oli nende jaoks see, et tegevusi juhendasid nende eakaaslased, 2.a keelekümblusklassi õpilased (õpetaja Anželika Raagmets). Tunnis valmisid laste enda kujundatud, värvitud ja kaunistatud maskid, printsesside kroonid, magnetid, järjehoidjad, värvitud alused, joogitopsist tehtud loomad, volditud näod ja pusled. Paljud jõudsid osaleda mitmes töörühmas ja oldi nii hoos, et ei tahetud kuidagi lõpetada. Enda meisterdatud asjad said lapsed kaasa võtta. 

Koostegemise rõõm ja kasu oli mõlemapoolne: kõik osalesid aktiivselt ühistöös, suhtlesid omavahel ka eesti keeles ja õppisid koos midagi uut. Väikesed õpetajad said edasi anda oma kogemusi varem õpitust ning praktiseerida juhendamist ja õpetamist. Lasteaialapsed õppisid uusi tehnikaid, kasutasid spetsiaalseid tehnilisi abivahendeid, lasid oma fantaasial lennata ja tundsid ise- ja koostegemisest rõõmu. Õpetajad aga said uusi kogemusi.

Järgmisel nädalal külastavad Lasteaed Maasika õpetajad kunstigümnaasiumi keelekümblusklasside lahtisi tunde ja maikuus oodatakse külla keelekümblusklasside õpilasi vaatama näidendit „Kevade muinasjutt“. Koostöö rikastab!

 

Heidi Tammik, Lasteaed Maasikas õppealajuhataja

 

 

Uudise rubriigid: