25.01.2021

Lasteaed Pääsusilm liitus 2020.aasta alguses rahvusvahelise programmiga Roheline Kool

Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) Taanis. Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb üle 70 riigi. Eesti liitus programmiga 2016. aastal. Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodusmaja.  Programmist saab täpsemalt lugeda siit:
https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Lasteaias on moodustatud keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad õpetajad Karit Viikman, Nelli Kaasikmäe, Helen Erelt, Kerli Tammann, Kristiina Härm, Miralda Põder, Inna Jermošina, Eliise Trei.
Õpetaja abid Moonika Toomeoja, Liidia Šaromova
Sekretär Johanna Martsoo
Direktor Silvi Suur
Õppealajuhataja Sirje Sepp
Hoolekogu liige Triin Leidsalu
Töörühma koosolekul otsustati, et lasteaias tegeletakse põhjalikumalt kolme teemaga, mis on  elurikkus ja loodus, tervis ja heaolu, prügi ja jäätmed. Läbi on viidud keskkonnaülevaatus ja koostatud tegevuskava 2020/2021. õppeaastaks. Ühiselt leppisime kokku keskkonnapõhimõtted, mida igapäevaselt järgime.

Meie  keskkonnapõhimõtted on:
Tunneme kodulähedast loodust ja õpime õues igal võimalusel
Kasutame vett, toitu ja elektrit säästlikult
Oleme keskkonnasõbralikud ja sorteerime prügi
Hoiame puhtust enda ümber
Väärtustame taaskasutust

Meie tegevustega saab tutvuda Rohelise kooli blogis.

Uudise rubriigid: