15.10.2020

Oleme liitunud "Rohelise Kooli" programmiga

Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpetajad, personal kuni lapsevanemateni välja.

Tutvu "Rohelise Kooli" programmiga täpsemalt siit

2020-2021 õppeaastal käsitleme süvenenult teemasid:

  • Elurikkus ja loodus
  • Tervis ja heaolu
  • Prügi ja jäätmed

elurikkus ja loodustervis ja heaoluprügi

Strateegia 7 sammu:

  1. Keskkonnatöörühma moodustamine
  2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
  3. Tegevuskava koostamine
  4. Monitooring ja hindamine
  5. Tegevuste sidumine õppekavaga
  6. Teavitamine ja kaasamine
  7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine. 

Uudise rubriigid: