11.02.2018

Lasteaed osaleb programmis "Roheline Kool"

2017. aasta septembris liitus Tallinna Suur-Pae Lasteaed programmiga "Roheline kool".

Programmis „Roheline kool“ osalemine õpetab last nautima looduses olemist, oskust kogeda ja vaadelda, mõista ökoloogilisi seoseid, mõista inimese ja looduse omavahelisi mõjutusi. Selle tulemusena oskab laps ennast ja ümbritsevat keskkonda väärtustada, õigesti käituda, teha keskkonnaotsuseid ning olla tuleviku suhtes vastutustundlik.

Programmi tulemusena kasvab maailmas põlvkond põlvkonna järel keskkonnateadlikke inimesi. Nad kannavad programmis omandatut endaga kogu elu ning kasvatavad samas vaimus ka oma järeltulijaid.

Suur-Pae Lasteaed on keskkonnasõbralik haridusasutus, mis pöörab tähelepanu keskkonnateadlikule käitumisele nii õppe-kasvatustöös kui asutuse haldamisel. 

Tallinna Suur-Pae Lasteaia programmi "Roheline Kool" teemad 2017/18 õppeaastal:

  1. Elurikkus ja loodus: pöörame tähelepanu looduse hoidmisele.

  2. Globaalne kodakondsus: me austame üksteist, õpime tundma meie kultuuri, traditsioone, tavasid, olulisi kuupäevi ja teisi rahvaid.

  3. Meri ja rannik: õpime mida teha, et meri ja jõed oleksid puhtad, tutvume mere ökoloogilise süsteemiga. Õpime tundma taimi, loomi ja linde meres ja rannikul.

Me hoiame üheskoos loodust!