20.09.2017

Lasteaeda külastas Snups

Snups käis koos lastega mängimas ja juttu ajamas erinevatest liikumisviisidest, sest september on keskkonnasõbraliku liikumise kuu.

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu Tallinnas toimub 1.‑30. septembrini 2017. Kampaania eesmärk on suurendada elanike keskkonna- ja liiklemisalast teadlikkust. Koostöös eri ametite, linnaosavalitsuste ja teiste koostööpartneritega soovitakse luua linnas säästvat liikumist soosiv keskkond, kus on ka lastel ja noortel turvaline liigelda, ning tutvustada keskkonnahoidlike liikumisviiside eeliseid, sh ärgitada inimesi vähendama autosõite ning eelistama kõndimist, rattasõitu ja kasutama heitgaasivabu liiklusvahendeid (linna ühissõidukeid). Loe lisaks

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu.jpg