23.05.2017

Lasteaedade riiklik rahulolu uuring 2017

Hea lapsevanem,

pöördume Teie poole palvega osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavas rahulolu uuringus, mille viib läbi SA Innove.
Uuringu käigus kogutakse infot lasteaia õpetajate ja lastevanemate lasteaiaga rahuolu kohta.

Uuringus osalemise ja küsimustikele vastamise aeg on kuni 28.mai 2017.a

Küsimustikule saate vastata ühel järgnevatest linkidest:


eesti keeles: http://suunamine.innove.ee/rv17-et
vene keeles: http://suunamine.innove.ee/rv17-ru
ingise keeles: http://suunamine.innove.ee/rv17-en

Rohkem infot rahuolu uuringu kohta saab lugeda
www.hm.ee/rahuolu

Täname Teid abi eest ja soovime head vastamist!