13.11.2015

Lasteaednike palgad tõusevad 12,5 protsenti

Tallinna Linnavolikogu võttis 12. oktoobril vastu teise lisaeelarve, millega sai kinnituse ka lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetaja abide palgatõus.

Lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpetaja abide palgaalammäärad tõusevad 12,5 protsenti. 

Lasteaiaõpetajate puhul tähendab see palgatõusu 800 eurolt 900 eurole ning õpetajate abidel 426 eurolt 480 eurole. Palgad tõusevad tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2015.

Plaanis on tõsta ka teiste haridusasutuste juhtide ja pedagoogide palkasid, seda 1. detsembrist 2015.

 

Allikas: Linnavolikogu võttis vastu teise positiivse lisaeelarve

Varasemalt samal teemal: Tallinn tõstab linnaeelarvest palka saavate õpetajate töötasu

 

 

Uudise rubriigid: