31.08.2020

Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan

Tallinna haridusasutused on õppeaastaks valmis ka koroonaohuga arvestades. Kriisiplaani näidised ja juhendmaterjalid sündisid haridusameti eestvedamisel ja haridusjuhtide kaasabil ning on kooskõlas linna üldise kriisiplaaniga, mille valmimist koordineerib linna kriisimeeskond.

Tallinna Kullatera lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan (.pdf) on kinnitatud direktori 31.08.2020 käskkirjaga nr 1-2/6/2020. 

Plaani lisa on töökorraldus alates 01.09.2020 (.pdf).

Vaata ka: Tallinna haridusasutused on õppeaastaks valmis ka koroonaohuga arvestades