16.12.2020

Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan!

COVID-19 kriisiplaani näidised ja juhendmaterjalid sündisid haridusameti eestvedamisel ja haridusjuhtide kaasabil ning on kooskõlas linna üldise kriisiplaaniga, mille valmimist koordineeris linna kriisimeeskond. Valminud plaan edastati lapsevanematele tutvumiseks septembri alguses. 

Pirita Kose Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaan (.pdf) on kinnitatud direktori 31.08.2020 käskkirjaga nr 1-8/4. 

Olge hoitud ja terved

Pirita Kose Lasteaia pere

Uudise rubriigid: