28.04.2022

Lasteaia Kelluke uue hoone ehitusel peeti sarikapidu

Kalamajas valmib sügisel lasteaia Kelluke (Noole 11) uus, miljööväärtuslikku piirkonda sobiv hoone, kus kohti on 270 lapsele. Täna, 28. aprillil võtsid Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap Mapri Ehituselt vastu sarikapärja ja tänasid ehitajat seni tehtud töö eest.

Lasteaed Kelluke alustas tööd 1968. aasta sügisel ning vaatamata eelmise kümnendi alguses tehtud kapitaalremondile osas rühmaruumides ja ühe korpuse katuse vahetusele oli vana maja nii kvaliteedis kui ka kvantiteedis ajale jalgu jäänud. Kõige otstarbekam oli see lammutada ja ehitada asemele uus hoone, kus juba algusest peale on arvestatud lasteaia vajaduste ja kaasaja nõuetega.

„Kui nurgakivi asetamisel tänavu jaanuaris võis maja suuremalt jaolt vaid ette kujutada, siis nüüd, ainult paar kuud hiljem, on hoone juba peaaegu katuse all ja ruumid ootamas siseviimistlust. Tänan Mapri Ehituse tublisid töötajaid, kes vaatamata keerulistele aegadele ehitusmaastikul on teinud oma tööd hästi ja püsinud graafikus,“ sõnas abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Senise tempo jätkudes saab lasteaiapere juba oktoobris end uues majas sisse seada, nagu on ka plaanis. Tänan ka lasteaia peret ja vanemaid, kes on sunnitud renoveerimisprotsessi pärast ebamugavusi kannatama, aga olen kindel, et ka nemad leiavad, et tulemus on seda väärt. On hea meel, et suudame kiiresti arenevas Kalamaja asumis pakkuda järjest paremat lasteaiateenust, mis on üha noorenevale piirkonnale väga oluline.“ 

„Põhja-Tallinn on jätkuvalt atraktiivne ja kasvava elanike arvuga linnaosa – ühes sellega suurenevad ka nõudmised lastehoiuks ja alushariduseks,“ ütles Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap. „Meie eesmärk on see, et lastele oleks uues majas tagatud arendav, hubane ja turvaline keskkond.“ 

Kalamaja arhitektuuriga harmoneeruv uus maja on rühmade kaupa jagatud mitmeks kaldkatusega osaks, millest igaüks on ise värvi. Katusele paigaldatakse päikesepaneelid ja välja ehitatakse tõhus ventilatsioonisüsteem. Majja tulevad lift ja tänapäevane köök, samuti kabinetid töötajatele.

Lastele on uues majas tagatud arendav, hubane ja turvaline keskkond. Hoones on suured ja avarad rühmaruumid, kuhu pääseb ka otse õuest, ühendatav spordi- ja muusikasaal ning huviklass. Fuajeesse on planeeritud suur näituste- ja mänguala, kuhu läbipaistev katus lisab valgust ja avarust. Lasteaia hoovi rajatakse liiklusõppe linnak, õuesõppe paviljonid, õppeaed ja kasvuhoone. Luuakse ka mitmeid õues sportimise ja mängimise võimalusi.

Lasteaia Kelluke tööde tellija on Tallinna Linnavaraamet, hoone projekteeris Nord Projekt ja seda ehitab Mapri Ehitus. Omanikujärelevalvet teeb P.P. Ehitusjärelevalve. Tööde kogumaksumus on 8,17 miljonit eurot. Hoone avatakse eeldatavasti oktoobris 2022.

Ülemine pilt: Lasteaia Kelluke hoone 28. aprillil 2022

Lasteaia Kelluke sarikapeo kõige tähtsamad külalised – lapsed koos õpetajate ja abilinnapeaga:

Pilt 2_Kellukese lasteaia lapsed ja õpetajad_esiplaanil abilinnapea_foto Albert Truuväärt.jpg

Sarikapärja tõid alla (vasakult) Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap, abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos

Pilt 3_Kellukese LA sarikapärg_Pihlap_ Belobrovtsev_Roos_foto Albert Truuväärt.jpg

Fotod: Albert Truuväärt (Pealinn)

   

Uudise rubriigid: