19.01.2018

Lasteaia Ojake kollektiivpuhkus

Ajavahemikul 02.07.2018 – 31.07.2018 on Lasteaed Ojake kollektiivpuhkusel ja seoses sellega on lasteaed sel perioodil suletud (kooskõlastatud lasteaia hoolekoguga). Soovijatele on olemas lasteaiakohad Tallinna Tähekese Lasteaias(Ehitajate tee 50). Nende kohtade saamiseks on vaja pöörduda lasteaia Ojake administratsiooni poole.

Tuletame Teile meelde, et vastavalt puhkuseseadusele

http://www.riigiteataja.ee/akt/113122014055 (§ 69. Puhkuse ajakava, § 63. Lapsepuhkus) vanematel, kelle lapsed on saanud 7-aastaseks, on õigus saada puhkust neile sobival ajal.

Vastavalt seadusele https://www.riigiteataja.ee/akt/22225 (§ 12. Lapse õigus puhkusele ja jõudeajale), on lapsel samuti õigus puhkusele.

Lasteaed Ojake avatakse 1. augustil 2018.a  ja augusti alguses, vastavalt lasteaia põhimäärusele (Lasteaia Ojake põhimäärus 26.04.2016), töötavad koondrühmad.

Töö paremaks planeerimiseks ja toiduainete õige tellimise eesmärgil on meil Teile suur palve – alates 23. juulist teatada lasteaia administratsioonile oma lapse tulekust lasteaeda augustis telefoni teel (6738269, 6738424) või kirjutada meile e-posti aadressile ojake@la.tln.edu.ee

 SOOVIME KÕIGILE TÄISVÄÄRTUSLIKKU JA MEELDEJÄÄVAT PUHKUST!