07.02.2020

Lasteaia Ojake kollektiivpuhkus

Ajavahemikul 06.07.2020 –31.07.2020 on Lasteaed Ojake kollektiivpuhkusel ja seoses sellega on lasteaed sel perioodil suletud (kooskõlastatud lasteaia hoolekoguga)

Kollektiivse puhkuse ajaks on soovijatele olemas lasteaiakohad lasteaias Tähekese (Tallinna Tähekese Lasteaed, Ehitajate tee 50). Nende kohtade saamiseks on vaja pöörduda lasteaia Ojake administratsiooni poole.
Tuletame Teile meelde, et vastavalt puhkuseseadusele http://www.riigiteataja.ee/akt/113122014055 (§ 69. Puhkuse ajakava, § 63. Lapsepuhkus) vanematel, kelle lapsed on saanud 7-aastaseks, on õigus saada puhkust neile sobival ajal.
Vastavalt seadusele https://www.riigiteataja.ee/akt/22225 (§ 12. Lapse õigus puhkusele ja jõudeajale), on lapsel samuti õigus puhkusele.
Lasteaed Ojake avatakse 3. augustil 2020.a  ja augusti alguses, vastavalt lasteaia põhimäärusele (Lasteaia Ojake põhimäärus 26.04.2016), hakkavad tööle segarühmad.
Töö paremaks planeerimiseks ja toiduainete õige tellimise eesmärgil on meil Teile suur palve – alates 27. juulist teatada lasteaia administratsioonile oma lapse tulekust lasteaeda augustis telefoni teel (6738269, 6738424) või kirjutada meil e-posti aadressile ojake@la.tln.edu.ee
SOOVIME KÕIGILE TÄISVÄÄRTUSLIKKU JA MEELDEJÄÄVAT PUHKUST!