19.09.2016

Lasteaia Ojake toiduraha

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 (3) alusel otsustab hoolekogu lapse toidukulu päeva maksumuse

Teavitame Teid, et lähtudes Lasteaia Ojake hoolekogu istungist, mis toimus 15.09.2016.a.,

tõuseb alates 1.novembrist 2016 toiduraha:

sõimerühmas – 1,58 päevas

aiarühmas – 1,95 päevas