04.01.2018

Lasteaia kohatasu alates 01.01.2018

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra muutmine

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. 

Alates 1. jaanuarist 2018 Tallinna lasteaedades kohatasu on 61 eurot (ujulaga lasteaedades 67 eurot) (Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21.12.2017 nr 1.-2/674).