05.01.2018

Lasteaia kohatasu alates 01.01.2018

Tallinna Haridusamet

Käskkiri

Tallinn             21.12.2017 nr 1.-2/674

Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaalasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" paragrahv 2 alusel:

  1. Kinnitada alates 01.01.2018 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 61,00 eurot.
  2. Kinnitada alates 01.01.2018 ujulaga koolieelsete munitsipaallasteasutuste, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 67,00 eurot.
  3. Vanema osa määra suurusest informeerib lasteasutuse juht vanemat või teda asendavat isikut ning määra suurus avaldatakse ajalehes, kus Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Pajula

juhataja