05.01.2018

Lasteaia kohatasu muudatus

Alates 1. jaanuarist 2018 on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 61,00 eurot.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27    § 2 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr"