01.07.2018

Lasteaia kollektiivpuhkus 2019

Tallinna Kiisupere Lasteaia kollektiivpuhkus on 01.07-14.07.2019.

Tallinna Kiisupere Lasteaia kollektiivpuhkus on 01.07-14.07.2019.

Asenduslasteaed kollektiivpuhkuse ajal on Tallinna Mardi Lasteaed.

Asenduslasteaias koha saamiseks esitada Kiisupere lasteaia direktorile avaldus hiljemalt 15.aprilliks 2019.