25.03.2020

#püsikodus, mänguväljakud on suletud

ÄRA SIIA TULE! MÄNGUVÄLJAK ON ERIOLUKORRA TÕTTU SULETUD. SEDA ON KEELATUD KASUTADA JA SIIN VIIBIDA.

Keelu rikkumise korral võib korrakaitseametnik kohaldada sunniraha

(korrakaitseseaduse § 28 lg 2).

Alus: Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2020 korraldus nr 383-k.

Akt ja põhjendused leitavad www.tallinn.ee.

 

Uudise rubriigid: