31.08.2020

Lasteaia töökorraldus 10.septembrist

COVID-19 tõkestamiseks rakendame alates 1. septembrist 2020 alljärgnevaid ennetusmeetmeid:

  • Terviseameti soovituste (hajutamine, 2+2 reegel, ruumide 50% täituvus vm) järgmine.
  • Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Lasteaeda ei lubata haigusnähtudega lapsi ja töötajaid. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata.  
  • Lasteaias toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, halva ilma või erijuhtumite korral välisuksel või eeskojas; õpetaja kutsutakse lapsele vastu, helistades rühmanimelist fonokella. Kui lapsed käivad erinevates rühmades siis helistada fonokellal  mõlema lapse rühma uksekella.
  • Lapsevanemad sisenevad majja  vaid eelneval kokkuleppel direktoriga. 
  • Uute, sõimerühmaga  liituvate  laste harjutamine ja tutvumine lasteaiaga toimub koos vanemaga õues, laste õuesoleku ajal.
  • Lasteaias teist õppeaastat alustavatel laste vanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav lasteaia õuealal viibida võimalikult lühikest aega.
  • Palume lastele kodust mänguasju kaasa mitte anda. Isiklik kaisuloom on lubatud magamise ajaks.

Vastavalt vajadusele, seoses Covid-19 levikuga võidakse teha uued otsused.
Tallinna Lepatriinu Lasteaia Covid-19 tõkestamise plaan asub siin