09.03.2021

COVID-19 tõkestamise plaan ja töökorraldus

Head lapsevanemad!

Ava link: TALLINNA MÄNNIKU LASTEAIA COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN


Alates 11. märtsist 2021 kehtivad uued piirangud

Valitsus on andnud tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Pered, kellel ei ole võimalik lapsi kodus hoida, saavad jätkuvalt kasutada lasteaiateenust. Lasteaed on avatud, töötavad kõik rõhmad.

Tallinn rakendab lasteaedades käivate laste kohatasu vabastust alates homsest, 11. märtsist kuni 30. aprillini. Otsus puudutab kõiki lapsevanemaid ning sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte, vanemad lasteaiatasu maksma ei pea.


Alates novembrist  rakendame Tallinna Männiku Lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaani kollase stsenaariumi meetmeid:

 • Palume käituda vastutustundlikult ning hoida enda ja kõigi teiste tervist! 
 • Hoida üksteisest mõistlikku distantsi.
 • Lapsevanemaid lasteaia siseruumidesse ei lubata - õpetaja tuleb välisuksele vastu ja viib ise lapse rühma. Sama ka koju minnes.
 • Palume laps välisuksel rühmaõpetajale üle anda võimalikult kiiresti, et vältida õpetaja külmetumist!
 • Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. Vältimaks haigete laste vastuvõttu lasteaeda, kraadib õpetaja kõiki lasteaeda tulevaid lapsi.
 • Haigustunnustega lapsi vastu ei võeta ja täiskasvanuid tööle ei lubata. Lasteaias haigestunud lapsele kutsutakse järele lapevanem. 
 • Lasteaed töötab rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte.
 • Õues tuleb jälgida, et kontaktid piirduksid oma rühma lastega.
 • Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia õueala territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul. Teiste rühmade territooriumile koos lapsega mängima ei jää.
 • Huvitegevus lasteaias ei toimu.

Täname mõistva suhtumise eest!


 • Tallinna Männiku Lasteaia Lepatriinude rühm on suletud alates 06.04.2021 kuni 11.04.2021 seoses koroonaviiruse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega. 
 • Tallinna Männiku Lasteaia Jaaniusside rühm on suletud alates 23.03.2021 kuni 28.03.2021 seoses koroonaviiruse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega. 
 • Tallinna Männiku Lasteaia Siilide rühm on suletud alates 04.03.2021 kuni 08.03.2021 seoses koroonaviiruse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega. 
 • Tallinna Männiku Lasteaia Oravate rühm on suletud alates 01.03.2021 kuni 07.03.2021 seoses koroonaviiruse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega. 
 • Tallinna Männiku Lasteaia Oravate rühm on suletud alates 28.12.2020 kuni 04.01.2021 seoses koroonaviiruse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega. 

 • Tallinna Männiku Lasteaia rühm Pääsukesed on suletud alates 27.11.2020 kuni 07.12.2020 seoses koroonaviiruse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega.


19.10 - 31.10.2020  rakendame järgmiseid meetmeid:

 • lapsevanemal on võimalus siseneda lasteaeda ning anda laps õpetajale üle rühma uksel (trepikojas). Esialgu lapsevanemad rühma esikusse ei sisene.
 • Riietumisel aitab last edasi rühma töötaja.
 • Palume käituda vastutustundlikult ning hoida enda ja kõigi teiste tervist! 
 • Hoida üksteisest mõistlikku distantsi.
 • Lasteaeda siseneb ainult terve lapsevanem, üks pereliige korraga.
 • Sisenedes desinfitseerida käed (dosaatorid seinal), soovi korral kasutada maski (isiklikku).
 • Vastuvõtmisel hinnatakse visuaalselt lapse tervislikku seisundit ning rühmas mõõdetakse kontaktivaba termomeetriga temperatuuri
 • Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. 
 • Haigustunnustega lapsi vastu ei võeta ja täiskasvanuid tööle ei lubata. Lasteaias haigestunud lapsele kutsutakse järele lapevanem. 
 • Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia õueala territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul. 
 • Lubatud on isiklikud kaisuloomad, millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes.

 • Laste riietumisel palume arvestada, et lapsed viibivad võimalusel palju õues

 • Huvihariduse teenusega alustame osaliselt 19.10 

 • Teatreid 2020/2021 õa lasteaias ei toimu

Täname mõistva suhtumise eest!


Alates 01.09.2020a rakendame lasteaias COVID-19 tõkestamise ennetusmeetmeid: 

 • Laste vastuvõtmine toimub välisuksel (õpetaja kutsutakse lapsele vastu, helistades rühmanimelist fonokella) või õues
 • Vastuvõtmisel hinnatakse visuaalselt lapse tervislikku seisundit ning rühmas mõõdetakse kontaktivaba termomeetriga temperatuuri
 • Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja töötajad. 
 • Haigustunnustega lapsi vastu ei võeta ja täiskasvanuid tööle ei lubata. Lasteaias haigestunud lapsele kutsutakse järele lapevanem. Laps või töötaja võib lasteaeda naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
 • Rühma esikusse (vajadusel rühmaruumi) on lubatud lasteaiaga kohanevate uute laste lapsevanemad (üks lapsevanem  ühe lapse kohta). Teiste rühmade lapsevanemad sisenevad majja vaid erandjuhtudel.
 • Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel on soovitav viibida lasteaia õueala territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul. 
 • Lubatud on isiklikud kaisuloomad, millega ei mängita ja mida laps kasutab vaid ise oma päevast uinakut tehes.

 • Laste riietumisel palume arvestada, et lapsed viibivad võimalusel palju õues

 • Huvihariduse teenust septembris ei toimu, kuu lõpus hindame olukorra uuesti üle

 • Teatreid 2020/2021 õa lasteaias ei toimu

Täname mõistva suhtumise eest!