31.08.2020

Lasteaia töökorraldus alates 1.09.2020

Edastame Tallinna Vormsi Lasteaia töökorralduse tegevuskava alates 01.09.2020 ning COVID-19 leviku tõkestamise plaani.  Oma töö korraldamisel lähtume Tallinna Haridusameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Terviseameti korraldustest ning juhistest laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

Palume tutvuda mõlema dokumendiga ning järgida kokkuleppeid.

Dokumendid asuvad siin: 

https://www.tallinn.ee/est/vormsi-lasteaed/Tallinna-Vormsi-Lasteaia-COVID-19-tokestamise-plaan.docx

https://www.tallinn.ee/est/vormsi-lasteaed/Oppetoo-korraldus.pdf-2

Heale koostööle lootma jäädes

Sirly- Eneken Praun, direktor