02.08.2021

Lasteaia töökorraldus alates 26.augustist

Täpsustav info töökorralduse kohta

Järgides Haridus-ja Teadusministeeriumi juhiseid on lasteaia töökorraldus järgmine:

  • Lapsi võtame vastu ja saadame koju õues või peaukse juures.
  • Hoiduda tuleb jätkuvalt vanemate lubamist lasteaia hoonesse. Laste üleandmine on soovitav korraldada võimalusel väljaspool hoonet. Seega palume lasteaia hoonesse mitte siseneda (aiarühmade vanemad kokkuleppel õpetajaga ja maskis 1 x kuus või vajadusel)Eeldame isikliku maski kandmist ja des. vahendite kasutamist ning võimalikult vähest ruumides viibimist. Majja sisenedes on maski kandmine kohustuslik.
  • Sõimerühma vanemad võivad siseneda maskiga majja lapse toomiseks ja viimiseks (1 vanem korraga ning laps tuleb riietada kiirelt). Sõimerühma vanem võib toas olla max 15 kuni 30 minutit koos lapsega harjutamise peroodil ( 2- 3 vanemat) järgides lasteaia päevakava.
    Pere teise lapse lasteaiast lahkumisel (aiarühmas oleva) oodata last õues.  
  • Palume aiarühmade vanemal helistada rühma videofonolukku ning õpetaja avab fonolukuga ukse. Avage ise uks ja laske laps koridori. Samuti saab vajadusel vanem avada koodiga lapsele ukse. Kui lapsed käivad erinevates rühmades, siis tuleb helistada fonokellal mõlema lapse rühma uksekella, et õpetaja teaks last oodata.
  • Lastega kavandatud õppetöö läbiviimiseks palume laps lasteaeda tuua hiljemalt 9.30. Õpetajad alustavad siis hommikuringi ja tegevustega. Hilisemal lasteaeda tulemisel palun teavitada. Liikumistegevused toimuvad  aiarühmadel  õues.
  • Kõik rühmad viibivad ilmastiku olusid arvestades õues nii palju kui võimalik ning ka üritused toimuvad õues. Palume tagada lapsele õuetegevusteks ja 2 korda õues viibimiseks sobiv riietus. (2 paari kindaid, ilmastikule vastavad jalanõud, soojad ja vihmakindlad üleriided). Palume varustada laste kõik riided nimega.

Tallinna Lille Lasteaia Covid-19 tõkestamise plaan asub SIIN