09.07.2020

Uute lastevanemate koosolek 10.08.2020

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 4. maist kuni 15. augustini 2020. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

2020/2021. õ-a uute lastevanemate koosolek, kes on uueks õppeaastaks kinnitanud oma lapsele koha Tallinna Allika Lasteaias, toimub esmaspäeval, 10. augustil kell 18.00  lasteaia hoovis asuval verandal. Soovitame koosolekul osaleda vaid ühel perekonnaliikmel.

Soovitusi kohanemiseks lasteaiaga leiad SIIN

Tallinnas on loodud lasteaiakoha taotlemise e-teenus kodanikuportaalis eesti.ee  Portaalis saate kinnitada või tagasi lükata lasteaedade kohapakkumisi. Vajadusel on võimalik pikendada lapse lasteaeda tuleku aastat järgmiseks õppeaastaks.

Koha pakkumisel palume pidada kinni vastamiseks esitatud tähtaegadest! Kui vanem ei vasta lasteaia koha pakkumise teatisele, kustutatakse laps lasteaia järjekorrast ja lasteaia koht pakutakse järgmisele järjekorras olevale lapsele.

Meil on kahju, kuid 2020. aastal lahtiste uste päeva tavapärasel ajal ei toimuLasteaeda tutvustava videoga saab tutvuda SIIN.