03.05.2021

Lasteaia tutvustav video.

Toimub rühmade komplekteerimine 2021/2022õa.

Rühmade komplekteerimine toimub 3. maist kuni 15. augustini 2021. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Tallinnas on loodud lasteaiakoha taotlemise e-teenus kodanikuportaalis eesti.ee  Portaalis saate kinnitada või tagasi lükata lasteaedade kohapakkumisi. Vajadusel on võimalik pikendada lapse lasteaeda tuleku aastat järgmiseks õppeaastaks.

Koha pakkumisel palume pidada kinni vastamiseks esitatud tähtaegadest! Kui vanem ei vasta lasteaia koha pakkumise teatisele, kustutatakse laps lasteaia järjekorrast ja lasteaia koht pakutakse järgmisele järjekorras olevale lapsele.