04.09.2015

Lasteaiakoha taotlemise võimalused Tallinnas

Tallinna Haridusamet kinnitab, et lasteaiakohta said ja saavad jätkuvalt taotleda kõik Tallinna elanikud, kellel ei ole võlgnevust munitsipaallasteaia teenuse eest.

Lasteaeda vastuvõtt toimub Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" alusel.

4. maini 2015 said lapsevanemad taotleda lasteaiakohta kas paber- või digitaalselt allkirjastatud taotlusega.

4. mail 2015 käivitas Tallinna Haridusamet lasteaiakoha taotlemise e-teenuse Eesti.ee-s.

E-teenus on lasteaiakoha taotlemiseks täiendav viis, mille käivitamisega säilisid ka varasemad taotluse esitamise võimalused.

Vastuvõtu korra kohaselt jäetakse lapsevanema taotlus läbi vaatamata juhul, kui tal on võlgnevus mõne Tallinna munitsipaallasteaia ees.

Eesti Päevaleht avaldas 4. septembril 2015 artikli Tallinna lasteaedadesse ei võetud vastu lapsi, kelle pere on linnale võlgu“, millega loodi mulje, nagu poleks linna ees võlgu olevad lapsevanemad saanud taotleda lasteaiakohta.

Uus teenus Eesti.ee-s on liidestatud linna raamatupidamise programmiga, mistõttu teenuse käivitamise faasis arvestas süsteem kõiki võlgnevusi linna ees ja võlglased ei saanud taotlust esitada Eesti.ee kaudu. Jätkuvalt oli võimalik esitada paber- või digiallkirjaga avaldust.  

Augustis said tehnilised probleemid lahenduse ning nüüd saavad Eesti.ee kaudu lasteaiakohta taotleda kõik Tallinna elanikud, kellel ei ole võlgnevust linnalasteaias. 

 

 

 

Uudise rubriigid: