04.06.2021

Lasteaiale Pääsusilm omistati esmakordselt keskkonnamärgis “Roheline lipp”

Rohelise lipu taotlemiseks tegime  keskkonnatöörühma eestvedamisel õppeaasta jooksul palju erinevaid tegevusi: järgisime Rohelise kooli  programmi 7-sammulist strateegiat, sh viisime läbi keskkonnaülevaatuse, koostasime tegevuskava ja leppisime kokku lasteaia keskkonnapõhimõtted. Neid põhimõtteid järgisime nii õppetegevuses kui ka kogu asutuse tegevuse korraldamisel. Keskkonnategevustesse olid kaasatud kõik lapsed, töötajad ja lapsevanemad. Lasteaias toimusid erinevad keskkonnaalased sündmused  ja tähistasime rahvusvahelisi tähtpäevi.  Tegevusi lasteaias vaata rohelise kooli blogist.
Roheline lipp omistati lasteaiale kaheks aastaks.
Aitäh keskkonnatöörühma liikmetele, kes aktiivselt juhtisid lasteaia keskkonnaalast tegevust!