01.02.2019

Lasteaiaõpetajate seminar eesti keele õpetamisest venekeelses lasteaias

30. jaanuaril 2019 korraldas Tallinna Lasteaed Delfiin Katrin Nurme digiõpiku „Eesti keel teise keelena 1. ja 2. osa“ rakendamise koolitusseminari venekeelsete lasteaedade eestikeelsetele õpetajatele.

Digiõpik on mõeldud kasutamiseks Apple iPadis ja vastab Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale (2008). Sihtrühmaks on 6–7-aastased eesti keelt teise keelena õppivad lapsed, kuid õpikud on kasutatavad ka nooremate lastega.

Autor Katrin Nurm andis ülevaate digiõpikutest. Need võimaldavad lastel kujundada vajalikke nutioskusi, aktiivset osalemist õppetöös, kuulata perfektset eesti keele hääldust, teha toredaid harjutusi. Õppematerjali ülesehitus on loogiline, süsteemne ja jõukohane, kujundus ja stiil on lapsepärane, elurõõmus ning lõbus.

Esimene osa sisaldab häälikute ja tähtede tutvustamist, klassiruumi sõnavara (vajalikud tegusõnad klassiruumis töötamiseks ja instruktsioonide andmiseks, mõistmiseks), õppevahendite nimetused ja viisakusväljendid. Teises osas on teemad, mille abil oleks võimalik arendada juba õigete lausemudelite kasutamist, lihtsamatele küsimustele vastamist, lühidialoogide moodustamist, lühemate tekstide lugemist ja kuulamist. Autori soovitused aitavad kindlasti koostada põnevaid lõimitud õppetegevusi eesti keele õppeks.

Seminaril osalesid pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja“ eestikeelsed õpetajad üheteistkümnest Tallinna vene õppekeelega lasteaiast.

Ljubov Vassiljeva 
Tallinna Lasteaia Delfiin direktor 

Uudise rubriigid: