05.02.2020

Lasteaias Pääsusilm moodustati keskkonnatöörühm

Lasteaed Pääsusilm soovib liituda rahvusvahelise programmiga "Roheline kool"

Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:
1. Seitsmest sammust koosnev strateegia
2. Käsitletavad teemad
3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. 

Rohelise kooli strateegia esimese sammuna moodustasime lasteaias keskkonnatöörühma, kuhu kuuluvad lasteaia õpetajad, õpetaja abid, juhtkond ja lastevanemate esindaja. 
Teise sammuna viisime läbi keskkonnaülevaatuse laste ja töötajate seas, mille tulemusi tutvustasime töörühma koosolekul ja pedagoogilise nõukogu koosolekul. Kavas on tegevuskava koostamine, mille alusel lasteaias koos lastega Rohelise kooli põhimõtetele vastavaid tegevusi korraldada. 
Rohelise kooli programmiga saab tutvuda siin