09.05.2017

Lastekaitsepäeval piiratakse Laagna teel liiklust

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu kohaselt lubab linnavalitsus Tallinna Keskkonnaametil piirata autoliiklust Laagna teel 1. juunil toimuva Tallinna laste ja noorte lillepeo raames.

Linnavalitsuse korraldusega lubatakse Tallinna Keskkonnaametil sulgeda Tallinna laste ja noorte lillepeo raames Laagna tee Gonsiori tänava ja Rahu tee vahel 1. juunil 7 kella 10.00-st 14.00-ni mootorsõidukite liikluseks, (välja arvatud ühistransport) ja  kehtestada suletud teelõigul lubatud suurimaks kiiruseks 30 km/h.

Tallinna Keskkonnaamet koostöös teiste linna ametite ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega korraldavad 1. juunil 2017, lastekaitsepäeval Lasnamäe linnaosa territooriumil Tallinna laste ja noorte lillepeo rohelise pealinna raamistikus väljatöötatud kontseptsiooni „Rohelise tuiksoone“ rakendamiseks. Selle projektiga muudetakse linnas elurikkamaks 16 km seni muruga haljastatud ja osaliselt haljastamata liiklussaari peamistel linna  tuiksoontel: Sõpruse puiesteel, Laagna teel, Paldiski maanteel ja Pirita teel. „Möödunud, 2016 aastal istutati tuhandeid lilli Sõpruse puiestee sõiduradade vahelisele rohealale, tänavu toimub samasugune ettevõtmine Laagna teel,“ ütles „Rohelise tuiksoone“ üks initsiaator, abilinnapea Arvo Sarapuu.