05.10.2018

Lastesõimede Ühenduse Tänuüritus

Lastesõimede Ühenduse Tänuüritus toimus 3. oktoobril kinos Kosmos Imaxis õpetajate päeva raames.

2003 aastal loodud ühendusel täitus 15 koostööaastat.

Ühenduse loomise eesmärk oli toetada sõimeõpetaja professionaalset arengut ja enesekindlust ning uhkust oma töö üle, toetada ühiste koolitustega, õppekava ainevaldkondade arendustegevust. Samuti organiseerida avatud õppetegevusi, arendades õpetaja analüüsioskust, valmistada uusi õppevahendeid ja tutvustada oma tööd väljapoole asutust. 

Tänaseks on saavutatud väga palju. Loodud on ühist õpivara. Avatud tegevused on võimaldanud õpetajal näidata oma tööd ja jagama vastastikku häid kogemusi. Õpetajad on saanud kvaliteetseid koolitusi. Arenenud on koostöö oskus ja tekkinud suhtlusvõrgustik.

Tänuüritusel tunnustasime tänukirjaga aastate jooksul silmapaistvaid tegijaid. 

meie lastesõimes said tänukirja Kaia ja Külli.

Vestlesime ühises kohvilauas ning hiljem vaatasime filmi "Alfa".

Suur aitäh kõikidele Sõimede Ühenduse liikmetele!

JÕudu ja koostöösoovi järnevateks aastateks!

Lastesõim Planeedi Mudila

Muumipere Lastesõim

Lastesõim Mõmmik

Lastesõim Hellik

Lasteaed Südameke 

Kullatera Lasteaed

Mardi Lasteaed