04.10.2018

Lastesõimede Ühenduse tänuüritus

Tänuürituseks kogunesime 3.oktoobril Kosmos Imax kinos.

Lastesõimede ühendusse kuuluvad:Tallinna Lastesõim Hellik,Lastesõim Planeedi Mudila,Tallinna Kullatera Lasteaead,Tallinna Lasteaed Südameke,Muumipere Lastesõim,Tallinna Mardi Lasteaed,Tallinna Lastesõim Mõmmik.

2003 aastal loodud ühendusel täitus 15 koostööaastat.Ühenduse loomise eesmärk oli:toetada sõimeõpetaja professionaalset arengut ja enesekindlust ning uhkust oma töö üle;toetada ühiste koolitustega õppekava ainevaldkondade arendustegevust;organiseerida avatud sõimetegevusi,arendades õpetaja analüüsioskust;valmistada uusi õppevahendeid ja tutvustada oma tööd väljapoole asutust.

Tänaseks on saavutatud päris palju.Loodud on ühist õpivara (Tantupeo tantsude kogumik,Laulupeo laulude kogumik,teemakastid übritseva looduse tutvustamiseks jpm.Avatud tegevused on võimaldanud õpetajal näidata oma tööd,julgustanud koos tegevusi analüüsima ja jagama vastastikku häid kogemusi.Õpetajad on saanud kvaliteetseid koolitusi,mis koos tellides on majanduslikult soodsamad.Arenenud on koostööoskus ja tekkinud suhtlusvõrgustik.

Etendatud on näidendeid ,korraldatud perepäevi.Toetatud omaloominguliste projektidega heategevuslikku projekti"Märka ja aita".Alates 2012 aastast oleme vaderiks Tallinna Loomaaaias elavale Euroopa naaritsale.

Kõik eelpool nimetatud võib kokku võtta ühe sõnaga väärtused,mis on aastate jooksul välja kujunenud.

Tänuüritusel tunnustasime Tänukirjaga aastate jooksul silmapaistvaid tegijaid.Meie lastesõimest anti tänukirjad Viktoriale ja Lemmile.

Rääkisime juttu ühises kohvilauas ja vaatasime filmi "Alfa".Sündmustik rullus lahti  Euroopas 20 000 aastat tagasi,mis  pakkus parajal määral  närvikõdi ja helgeid hetki.

Suur aitäh kõikidele Sõimede Ühenduse liikmetele! Jõudu ja koostöösoovi järgnevateks aastateks!