13.02.2020

Lastesõimes kodu sünnipäev

Tähistame Eesti Vabariigi 102.sünnipäeva saalis ühisüritusena.

Traditsiooniliselt kogunevad lapsed Eesti sünnipäeva eel saali.Lauldakse laule kodust,tantsitakse ravatantse.Tutvutakse Eesti sümboolikaga ,rahvariietega,süüakse koos torti.