18.02.2018

Lauliku lapsed osalesid lauluhommikul

15.01.2018

15. jaanuaril 2018 osalesid Lauliku lasteaia lapsed Ella Reimaa, Simona Pillerpau, Hugo-Carl Vilu ja Helena Koel Lastekeskuse Midrimaa lauluhommikul "Talv". Kõik lapsed said mikrofoni laulmisega suurepäraselt hakkama ja lustisid koos Nõmme lasteaedade lastega vahval talvelaulude peol. Tublidele esinejatele kingiti tunnustuseks diplom ja šokolaad. Lauliku lasteaia laululapsed valmistas lauluhommikuks ette lasteaia muusikaõpetaja Elbe Prants.

Suur aitäh toreda ürituse eestvedajatele ja osalejatele!