29.05.2018

Lauliku lasteaias toimus 13. tantsu-, laulu- ja laadapäev

24. mai 2018

Lauliku lasteaia laulu- ja laadapäeva, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi ja Tallinna alushariduse 100. aastapäevale, tegi eriliseks ühistantsimine kõikide Tallinna Lasteaedadega.

Traditsiooniline pereüritus, mida korraldati juba 13. korda, sai sellel aastal uue näo, sest algas ülelinnalise mudilaste tantsupeoga "Me armastame Eestit". Seitsme rühma vahvad "sabad" hakkasid kell 16.00 kõlanud "Sabatantsu" muusika saatel liikuma oma tantsuplatsidele, kust neile lehvitas suurearvuline lapsevanemate vaatajaskond. Päikesesäras tantsiti õpitud lastetantse ning rahvatantsu "Kaera-Jaan" esitamise järel kõlas pealtvaatajate vägev aplaus.

Vanema rühma laste Karl Sander ja Erelii laulu saatel liikusid lapsed terrassile ja pidu jätkus laulupäevana. Rahvariietes peojuhid, õppealajuhataja Eike ja liikumisõpetaja Helgi, sidusid muusikalised etteasted ühtseks tervikuks läbi rühmi iseloomustavate luuletuste. Laulupäeva lõpetas ühine "Sabatants", kus osalesid kõik pidulised.

Tantsu- ja laulupäevale järgnenud laadapäeval tunnustasid lapsevanemad peo uudset korraldust. Lasteaia direktor Agi tänas kogu personali tehtud töö eest ning  lapsevanemaid Aleksandrit, Rauli ja Veikkot suurepärase helitehnika korraldamise ja sündmuse jäädvustamise eest. Tantsu-, laulu- ja laadapäev tõi sära silmadesse kõigile pidulistele!

Muusikaõpetaja Elbe Prants