28.03.2013

Lauluvõistlus „Siller“

27. märtsil 2013.a toimus Kalamaja Põhikoolis Põhja-Tallinna Lauluvõistlus „Siller“, kus osales meie koolist 7 õpilast. 10-12 aastaste vanuserühmas osales Kristen-Jaan 2.b klassist lauluga „Maiasmoka tśa-tśa“, 13-15 aastaste vanuserühmas võistlesid meie koolist Liisa-Marie 5.b klassist lauluga „Kevade blues“, Andrus 5.a klassist lauluga „Kummitava kuulutaja laul vanast Tallinnast“, Maria 7.b klassist lauluga „Ei saa mitte vaiki olla“ ja Mariliis 6.b klassist lauluga „Et uus saaks alguse“. Kõige vanemas vanuserühmas osalesid meie koolist Anete 7.b lauluga „Ööbik sel ööl seal laulis“ ja Lennart 7. vkl lauluga „Me jääme ellu“. Osalenud õpilastest saavutas parima tulemuse Liisa-Marie, kes oma vanuserühmas sai 1.-3. koha. Kõik teised lauljad märgiti žürii poolt kui tublid laululapsed. Lapsi juhendas õpetaja Anneli Laev.